Våra sinnen och hypnoterapi

Våra sinnen och hypnoterapi

För att förstå hur hypnoterapi fungerar, behöver du förstå hur våra sinnen fungerar.

 

Det medvetna sinnet.

Det medvetna sinnet är det sinne som faktiskt är vårt svagaste, ändå använder vi det hur mycket som helst. Det är väldigt trögt, det kommer alltid för sent. Det representerar max 5 % av vår dagliga aktivitet och är det sinnet som håller reda på vardagliga sysslor, namnen på våra nära och kära, telefonnummer vårt arbete osv. Det lustiga är att vi inte är födda med det medvetna sinnet det är ett inlärt sinne.

 

Det undermedvetna sinnet.

I hypnos får man kontakt med det undermedvetna sinnet, som representerar 95 % av våra dagliga aktiviteter. Här finns allt lagrat från när vi föddes till där vi är idag. Alla händelser, situationer och traumatiska upplevelser samt alla stunder av glädje. Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt, en miljon gånger starkare än vårt medvetna det tar över tusen gånger flera beslut än det medvetna sinnet gör varje dag.

 

Det kan inte skilja på verklighet och fantasi utan utför bara en arbetsorder.

Vi kan förklara det såhär, om inlärningen gått fel så utför det undermedvetna arbetsordern fel. Där kan hypnoterapin hjälpa till med att omprogrammera det undermedvetna sinnet att utföra ordern rätt.

 

Det omedvetna sinnet.

Denna del av sinnet ligger djupare än de andra här finns våra instinkter, när vi föds skall vår andning fungera vårt hjärta slå. Ögonen blinkar osv. Vi tror att vårt immunförsvar finns rotat här, även information på ett högre plan, tex. tidigare liv.

 

Kontakt:

Hypnoterapi

"Vägen från låsning till lösning"

Postadress: Gläntan Slättna 12, 457 48 Hamburgsund

0709-10 20 06

elisabeth@broddhypnos.se