Tidigare liv

Tidigare liv - Har vi varit här förut?

Har vi varit här förut?

 

Kan händelser från tidigare liv påverka mitt nuvarande?

Ge dig själv en resa tillbaka och ta del av tidigare upplevelser.

I regression går man bakåt i tiden och upplever tidigare liv. 

I regression kan ibland upplevelsen av en händelse i tidigare liv frigöra nuvarande symptom. 

Det är ju mycket värdefullt för oss, för den process vi befinner oss i här och nu.

 

Kontakt:

”Livet skall levas framlänges men förstås baklänges”

 

Postadress: Gläntan Slättna 12, 457 48 Hamburgsund

0709-10 20 06

elisabeth@broddhypnos.se